เดือนมหามงคล

1 Dec

บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจเรา

"พ่อแห่งแผ่นดิน"

(click ที่คำว่า"พ่อแห่งแผ่นดิน" เพื่อฟังเพลง )

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 80 พรรษา

ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ทรงพระเกษมสำราญและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ด.ญ.ธัญนุช-ด.ญ.ธนัชญา อุปัติศฤงค์และครอบครัว

_______________________________________________

กาพย์ยานี 11 แต่งถวายพระพร โดย ด.ญ.ธัญนุช อุปัติศฤงค์

ครูแห่งแผ่นดิน

 

ครูใดไหนเทียมเทียบ          มิอาจเปรียบ พ่อครูไทย

ทรงวางรากฐานให้             ลูกหลานไทยศึกษาต่อ

๖0 ปีผันผ่าน                     ธ ทรงงานไม่ย่อท้อ

แนะนำให้เพียงพอ             สืบสานต่อภูมิปัญญา

พ่อครูผู้ยิ่งใหญ่                 หนึ่งในใจไทยทั่วหล้า

เอกองค์กษัตริยา               ปวงประชาพาเทิดทูน

กราบ ครูแห่งแผ่นดิน       ขอภูมินทร์จงจำรูญ

พระเกียรติทรงเพิ่มพูน        ไอศูรย์ทรงยิ่งยงนาน 

 

กาพย์ยานี 11 แต่งถวายพระพร โดย ด.ญ.ธนัชญา อุปัติศฤงค์

 

แสงเทียนแห่งปัญญา         บรรเจิดจ้าในถิ่นไทย

เมื่อองค์ภูวไนย                สร้างโครงข่ายเชื่อมปัญญา

สร้างสารานุกรม                ให้เลือกชมแหล่งศึกษา

รวมสรรพวิชา                   แหล่งค้นคว้าเยาวชน                                 

น้ำพระทัย พ่อครู            ประจักษ์อยู่ทุกแห่งหน

โครงการทุกตำบล             ฝึกฝนคนพ้นพึ่งพา

จงจำ คำพ่อสอน            ทุกวรรคตอนด้วยศรัทธา

สร้างชาติด้วยปัญญา          และปรัชญาความพอเพียง

 

 

เพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"
เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

คำร้อง :

ชาลี อินทรวิจิตร – อาจินต์ ปัญจพรรค์ – สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ – สุรพล โทณะวณิก

ทำนอง :

เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ – วิรัช อยู่ถาวร
พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ – จิรวุฒิ กาญจนะผลิน
(หญิง)

อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

(ชาย)

เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

(หญิง)

ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา

(ชาย)

ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
ชาติไทย นับว่าโชคดี

(ชาย – หญิง)

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย
ดนตรีบรรเลงและขับร้อง

ดาวน์โหลด

mp3 128K, 320K

wma 128k, 192k

ดนตรีบรรเลง

ดาวน์โหลด

mp3 128K, 320K

wma 128k, 192k

ขับร้อง

ดาวน์โหลด

mp3 128K, 320K

wma 128k, 192k

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: