Archive | January, 2008

ผลงาน ด.ญ.ธนัชญา อุปัติศฤงค์ ปี 2550

18 Jan
   ชื่อ
Name

โรงเรียน
School

ชั้นเรียน
Class

ครูประจำชั้น
Class teachers

ธนัชญา อุปัติศฤงค์ (แบล)
Tanashaya Upatising (Belle)

ขจรเกียรติศึกษา
Kajonkietsuksa

ป.6/เหลือง
P.6/Yellow

นายไมเคิล เบอนัวท์/ น.ส.ศศิธร สารพิชญ์
Mr. Michael Benoit/ Miss Sasithorn Sarapit

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ

รายการที่เข้าร่วม

25 กพ.50

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง

เทศบาล ต.ท้ายเหมือง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 จ.พังงา ระยะทาง 3.5 กม.

4 มีค. 50

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

ปลูกปัญญา มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

11 มีค. 50

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไปหญิง

สิชล มาราธอน ครั้งที่ 6 จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.5 กม.

19 มีค.- 4 เมย.50

ประกาศนียบัตร

อบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน ภาษาจีนเบื้องต้น 80 ชม.จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

31 มีค. 50

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเงินรางวัล 2,000 บาท รุ่นทั่วไปหญิง

The Adventure Race Thailand Championship 2007 วิ่งวิบากมหาสนุกระยะทาง 4 กม. ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บ.อาร์.เอส. จำกัด(มหาชน)และบริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด วิ่งวิบากมหาสนุกระยะทาง 4 กม.

8 เมย. 50

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

ราชภัฎภูเก็ต มินิมาราธอน สมทบทุนการศึกษา ณ สวนสาธารณะบ้านแหลมชั่น จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

28-29 กค. 50

เหรียญทอง วิ่ง 60 เมตร

เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต โอเพ่น) ประจำปี 2550 จ.ภูเก็ต

12 สค. 50

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เชิงทะเล มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

16-17 ตค. 50

ลำดับที่ 5 วิ่ง 100 เมตร

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 คัดภาคใต้ จ.ชุมพร

23 ตค. 50

แสดงเดี่ยวเปียโน

แสดงฟลุทในวงเครื่องเป่า

การแสดงเปียโน คอนเสิร์ท ครั้งที่ 2 โรงเรียนดนตรีเกษมเปียโน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต

28 ตค. 50

เหรียญเงิน

คณิตศาสตร์คุมอง ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

15 พย. 50

ลำดับที่ 5 วิ่ง 4×400 เมตร

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 คัดภาค 4 จ.กระบี่

2 ธค. 50

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

เทพกระษัตรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 “5 ธันวา ปลอดยาเสพติด” จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

15 ธค. 50

เหรียญทอง วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2550 ณ สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต

Advertisements

ผลงาน ด.ญ.ธัญนุช อุปัติศฤงค์ ปี 2550

18 Jan
 

ชื่อ
Name

โรงเรียน
School

ชั้นเรียน
Class

ครูประจำชั้น
Class teachers

ธัญนุช อุปัติศฤงค์ (แบม)
Tanyanuch Upatising (Bam)

ขจรเกียรติศึกษา
Kajonkietsuksa

ป.6/เหลือง
P.6/Yellow

นายไมเคิล เบอนัวท์/ น.ส.ศศิธร สารพิชญ์
Mr. Michael Benoit/ Miss Sasithorn Sarapit

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ

รายการที่เข้าร่วม

25 กพ.50

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง

เทศบาล ต.ท้ายเหมือง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 จ.พังงา ระยะทาง 3.5 กม.

4 มีค. 50

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รุ่นทั่วไปหญิง

ปลูกปัญญา มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

11 มีค. 50

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

สิชล มาราธอน ครั้งที่ 6 จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.5 กม.

19 มีค.- 4 เมย.50

ประกาศนียบัตร

อบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน ภาษาจีนเบื้องต้น 80 ชม.จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

31 มีค. 50

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 รุ่นทั่วไปหญิง

The Adventure Race Thailand Championship 2007 วิ่งวิบากมหาสนุกระยะทาง 4 กม. ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บ.อาร์.เอส. จำกัด(มหาชน)และบริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด วิ่งวิบากมหาสนุกระยะทาง 4 กม.

28-29 กค. 50

เหรียญทอง วิ่ง 300 เมตร

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต โอเพ่น) ประจำปี 2550 จ.ภูเก็ต

12 สค. 50

รางวัลชนะเลิศ

เชิงทะเล มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

16-17 ตค. 50

ลำดับที่ 2 วิ่ง 4×400 เมตร พร้อมประกาศนียบัตร

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 คัดภาคใต้ จ.ชุมพร

23 ตค. 50

แสดงเดี่ยวเปียโน

แสดงฟลุทในวงเครื่องเป่า

การแสดงเปียโน คอนเสิร์ท ครั้งที่ 2 โรงเรียนดนตรีเกษมเปียโน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต

28 ตค. 50

เหรียญเงิน

คณิตศาสตร์คุมอง ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

15 พย. 50

ลำดับที่ 5 วิ่ง 4×400 เมตร

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 คัดภาค 4 จ.กระบี่

2 ธค. 50

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

เทพกระษัตรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 “5 ธันวา ปลอดยาเสพติด” จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.5 กม.

16 ธค. 50

เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2550 ณ สนามกีฬาสุรกุล จ.ภูเก็ต

18 ธค. 50

เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2550 ณ สนามกีฬาสุรกุล จ.ภูเก็ต

ข้าวหลามบ้านหินลุ่ย…ปริญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น

17 Jan

 

ขึ้นชื่อว่า จ.ภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นซอกหลืบไหน จะต้องมีแหล่งกินแหล่งเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เสมอ ชื่อ "บ้านหินลุ่ย" คงไม่ค่อยคุ้นหูนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่แต่ความน่าสนใจอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวหลามขึ้นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภูเก็ต

ข้าวหลามภูเก็ตต่างจากข้าวหลามหนองมน ของดีเมืองชลบุรี ตรงกระบอกข้าวหลามที่มีการเหลาเปลือกนอกที่แข็งของไม้ไผ่ออกจนเหลือเปลือกสีขาวนวลพร้อมฉีกออกด้วยปลายนิ้ว เนื้อข้าวหลามบ้านหินลุ่ยจะแห้ง แต่นุ่ม มัน เวลาลอกเปลือกข้าวหลามออกจะมีเยื่อไม้ไผ่บางๆห่อหุ้มข้าวหลามไว้ ถือรับประทานได้ไม่ติดนิ้วเหนอะหนะ

"ข้าวหลาม" มักเป็นของทานเล่นยามบ่ายของชาวภูเก็ตในอดีต จิบกับโกปี้ (กาแฟพื้นเมืองภูเก็ต) อาม่าอากงถูกอกถูกใจเพราะนุ่มหนึบหนับ เคี้ยวง่าย  ทั้งอิ่มทั้งอร่อย ลูกเล็กเด็กแดงก็ชอบอกชอบใจไม่แพ้กัน ของขบเคี้ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยบรรจุภัณฑ์นั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆ ทั้งกระบอกข้าวหลามจากต้นไผ่ จุกปิดกระบอกข้าวหลามก็มาจากกาบมะพร้าวห่อด้วยใบตอง ต่างกับยุคนี้สมัยนี้ที่ขยันสรรค์สร้างบรรจุภัณฑ์สวยงาม บาดตาบาดใจ หลังบริโภคเสร็จก็ทิ้งไว้แต่ความสวยงามที่ย่อยสลายได้ยากเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

คุณป้าๆที่บ้านหินลุ่ยเล่าให้ฟังว่า บ้านหินลุ่ยเป็นแหล่งผลิตข้าวหลามมานานแล้วแต่จะอยู่ในลักษณะที่ต่างคนต่างทำขาย จากนั้นมีการรวบรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าวหลามให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ข้าวหลามทุกกระบอกจะมีตราประทับของกลุ่มพร้อมหมายเลขอ้างอิง หากไม่ได้คุณภาพจะเรียกสมาชิกผู้ผลิตข้าวหลามมาแจ้งให้มีการปรับปรุงคุณภาพต่อไป

กว่าจะเป็นข้าวหลามบ้านหินลุ่ยที่ขึ้นชื่อ ก็ต้องใช้ความชำนาญประกอบกับเคล็ดลับเล็กน้อย แม่บ้านท่านหนึ่งแอบกระซิบให้ฟังว่า เคล็ดลับความอร่อยของข้าวหลามบ้านหินลุ่ยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดไม้ไผ่ที่จะนำมาทำกระบอกข้าวหลาม ซึ่งจะใช้ ไม้ไผ่สีสุก ลำยาวผิวเรียบมันสีเขียวเข้มเพราะเป็นไผ่คุณภาพดี จากนั้นจะนำมาตัดแบ่งเป็นปล้องๆความยาวประมาณ 1 ศอก

ข้าวเหนียวที่จะทำข้าวหลามจะต้องแช่น้ำทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดข้าวพองตัว หลังจากนั้นจึงนำไปกรอกลงในกระบอกไม่ไผ่ประมาณหนึ่งส่วนสามของกระบอกตามด้วยน้ำกะทิที่ผสมน้ำตาลและน้ำใบเตยเพื่อให้มีรสชาติหวานหอมกลมกล่อม ปิดกระบอกไม้ไผ่ด้วยเนื้อในของกาบมะพร้าวที่ห่อด้วยใบตอง

คุณป้าท่านเดิมพาพวกเราไปยังลานโล่งๆที่มีหลังคาคลุมเพื่อกันฝน เราสังเกตเห็นกองถ่านเป็นทางยาวราวๆ 8 เมตร เหนือกองถ่านราวครึ่งฟุตมีรางเหล็กลักษณะคล้ายรางรถไฟเหาะทอดตัวยาวพอๆกับความยาวของกองถ่าน คุณป้าอธิบายว่า นี่คือ เตาเผาข้าวหลาม เหล็ก2เส้นที่ตีคู่ขนานกันนั้นเพื่อประคองกระบอกข้าวหลามให้ตั้งตรง จากนั้นข้าวหลามเกือบร้อยกระบอกจะถูกลำเลียงมายังเตาเผา ราวๆ1ชั่วโมง ข้าวหลามหอมมันรสชาติกลมกล่อมก็สุกอุ่นอยู่ในกระบอก

 

มือเฉาะคนเก่งรับหน้าที่ดำเนินการต่อโดยใช้พร้าเฉาะเปลือกแข็งของไม้ไผ่ทิ้งไป มืออีกข้างที่สวมถุงมือไว้กันความร้อนจากกระบอกข้าวหลามหมุนกระบอกข้าวหลามอย่างรวดเรวในขณะที่อีกข้างฟันพร้าลงบนเปลือกแข็งของไม้ไผ่อย่างช่ำชองดูแล้วน่าสนุกแต่ป้าไม่อนุญาตให้ทำ เพราะกลัวนิ้วจะหลุดแทนเปลือกไม้ไผ่ คงสยองน่าดู

เพียงแค่เนื้อสีขาวนวลของไม้ไผ่โผล่มาอวดสายตาผู้คนยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น แม่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งรับหน้าที่เหลากระบอกข้าวหลามให้บางเฉียบพิสูจน์ฝีมือและคุณภาพงานของชาวบ้านหินลุ่ย ระหว่างทำงานก็จับกลุ่มพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเป็นการทำงานที่รื่นเริงทีเดียว จากนั้นก็ประทับตราสินค้าก่อนนำออกจำหน่ายในแถบอำเภอถลางและตัวเมืองภูเก็ต

ช่างน่าเสียดายที่ใครหลายคนทำได้แค่เพียงฉีกเปลือกข้าวหลามที่บางเฉียบก่อนที่จะเคี้ยวและกลืนข้าวหลามลงท้องและโยนเปลือกมันทิ้งไปอย่างไม่แยแส สำหรับเรา ทุกครั้งที่ข้าวหลามบ้านหินลุ่ยอยู่ในมือ นอกจากความนุ่มและหอมมันของข้าวหลามแล้ว มิตรภาพและความรู้ที่ป้าๆแบ่งปันให้กับหลานๆ อันน่าประทับใจในวันนั้นยังคงคุกรุ่นอยู่ในความทรงจำไม่รู้คลาย เราทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจเมื่อได้นึกถึงวันที่ไปเยือนบ้านหินลุ่ย

หลายคนอาจไม่เคยคิดว่าภูมิปัญญาความรู้มักแอบแฝงตัวอยู่ในชุมชนใกล้ตัวเรา มิใช่แต่ในตำรา เพียงแต่เรารู้จักเสาะแสวงหา ประสบการณ์ที่ได้มีค่ายิ่งกว่าปริญญาใดๆ เพราะนั่นหมายถึง ปริญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงผู้คนให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีศรัทธาต่อกันและช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจและเห็นคุณค่าของมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น

โดย: คุณหนูหริ่ง

ภาพเด็กๆ (แพร-โอม-พลอย-มุก-แบม-แบล)ที่ร่วมทริป "ข้าวหลามบ้านหินลุ่ย" สนุกสนานกับการเล่นคลื่นที่หาดสุรินทร์

แกะรอยพิพิธภัณฑ์เมืองถลาง

16 Jan

(บันทึกทริปสั้นๆที่แม่ลูกจูงมือกันไปเที่ยวพร้อมๆกับการหาความรู้ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว และพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆเก็บเป็นที่ระลึก บัดนี้ด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกเนื้อหาและภาพถ่ายจึงถูกนำมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านในโลกไร้พรมแดนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์)

เมื่อเสียงเครื่องยนต์สี่ล้อเจ็ดที่นั่งดับลง เราจึงได้โอกาสก้าวลงจากรถ ยืนยืดเส้นยืดสายเพ่งชมความงามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใต้ประยุกต์อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะชักชวนกันเดินทอดน่องเข้าไปภายในตัวอาคาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมการจัดแสดง การให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนะรรมของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

สายลมเย็นพัดมาแผ่วๆช่วยให้เราสามคนคลายร้อนลงได้มาก เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของเกาะสวรรค์แห่งนี้ ที่นี่แม้จะไม่ได้ยินเสียงคลื่นกระทบโขดหิน ไม่มีเม็ดทรายขาวละเอียดคอยนวดฝ่าเท้า แต่เรายังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของอารยธรรมที่ชวนหลงใหล

 

ภายในห้องโถงจัดแสดงซึ่งเป็นอาคารหลังที่หนึ่งในจำนวนทั้งหมด 5 อาคาร แต่ละก้าวย่างนำเราไปพบกับศิลปวัตถุอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็รน ประติมากรรมรูปพระนารายณ์พร้อมเทพบริวาร หรืประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

สองสาวฝาแฝดดึงแขนคุณแม่ให้มุ่งตรงไปยังส่วนแสดงเรื่องธรณีวิทยา เพื่อย้อนกลับไปดู หนูน้อยภูเก็ต เมื่อครั้งถือกำเนิดบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้อ้อมกอดแห่งทะเลอันดามัน จากนั้นทั้งสามคนก็ได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีของคนกลุ่มแรกๆในภูเก็ตและฝั่งทะเลอันดามัน

สร้อยหินสีที่สาวๆกำลังนิยมสวมใส่กันในสมัยนี้เป็นแฟชั่นมาแรงของสาวๆในอดีต น่าคิดอยู่ไม่น้อยว่าในขณะที่เราต่างพากันก้าวตามแฟชั่น ตัวแฟชั่นเองกลับย้อนรอยอดีตได้โดยไม่มีใครทันจับพิรุธ สร้อยหินสีปัจจุบันกี่พันกี่หมื่นเส้นก็ไม่อาจเทียบค่ากับสร้อยศิลปะโบราณที่ผ่านกาลเวลามากว่าร้อยปีเพียงเส้นเดียว

ได้รู้เรื่องราวของเมืองถลางและภูเก็จ สมัยกรุงศรีอยุธยาพอหอมปากหอมคอแล้ว เราจึงย้ายกันมายังอาคารจัดแสดงหลังที่สองซึ่งจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยที่เมืองถลางรอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึกชาวพม่า ราวปี พ.ศ. 2328 ภายใต้การนำและกลอุบายของคุณหญิงจันและคุณหญิงมุก เมื่อสงครามสิ้นสุดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 จึงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสองวีรสตรีเป็น ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ฝาแฝดพลอยปลื้มที่อย่างน้อยก็ได้จินตนาการว่าได้เข้าไปร่วมรบกับพม่าในสงครามที่เมืองถลางเมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมา โดยประจำการในฐานะพลปืนสั้นร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าไพร่พลในสนามรบที่กำลังต่อสู้ปะทะกันอย่างดุเดือด ท่าทางสองสาวจะชอบงานแสดงในอาคารนี้มากโขทีเดียว

   

หลังจากก้าวผ่านพ้นอาคารแห่งจินตนาการ(สองสาวตั้งชื่อใหม่)แล้ว จอมซนทั้งสองยิ่งสนุกสนานกับการได้วิ่งเล่นบนถนนถลางจำลอง ซึ่งมี หง่อคาขี่ เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นความน่ารักมีน้ำจิตน้ำใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตที่สร้างทางเดินเปิดโล่งเชื่อมต่อกันระหว่างบ้านแต่ละหลัง โดยมีตัวบ้านสไตล์ ชิโน-โปรตุกีส ชั้นสองคลุมเป็นหลังคากันฝนให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาบนถนนถลางแห่งนี้ มนต์เสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าจึงอยู่ที่การสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งท้องถิ่นนั้นๆ

นอกจากตำนานชาวไทยเชื้อสายจีนกับการสร้างสรรค์และพัฒนาเมืองภูเก็ตตลอดจนประเพณีที่หลากหลายแล้ว ภูเก็ตยังเป็นที่หลอมรวมอารยธรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมลายู ฮินดู ซิกข์และชาวเล ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองภูเก็ต

    

เราดื่มด่ำอยู่กับการย้อนเวลากลับไปสัมผัสอวลไอแห่งอารยธรรม จนในที่สุดการเดินทางก็สิ้นสุดลง ศิลปวัตถุแต่ละชิ้น ภาพเหตุการณ์แต่ละฉากที่ถูกจำลองขึ้นยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวในช่วงหนึ่งของกาลเวลา ณ สถานที่แห่งนี้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ ฉันได้แต่หวังว่ามรดกอันทรงคุณค่าเหล่านี้จะไม่เพียงถูกจารึกไว้แต่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้น หากจะจดจารึกอยู่ในหัวใจของสองหนูน้อยตราบนานเท่านาน

ฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อหัวใจที่ใสบริสุทธิ์ได้สัมผัสกับความงามและคุณค่าแห่งอารยธรรมแล้วไซร้ ย่อมเกิดความรักความผูกพันกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ เมื่อเติบใหญ่เขาจะเรียนรู้ว่าควรจะรักษาคุณค่าทางจิตใจนั้นไว้อย่างไร เพื่อให้มรดกแห่งกาลเวลาเหล่านี้อยู่คู่กับชุมชน อยู่คู่กับสังคมตราบนานเท่านาน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ตั้งอยู่ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.

ค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ 10 บาท

(ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร นักเรียนและนักศึกษาในเครื่องแบบ)

โทร. 0 7631 1426 0 7631 3397

กราบครูผู้เสียสละ

16 Jan
 

(ภาพประกอบ: มาลัยกรแก้ว)

 

ใครคือครู  โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่ที่สอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
มีดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่
สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

เนื่องใน "วันครู" หนูขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน

ที่เสียสละแรงกายแรงใจ อบรมสั่งสอน

ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ศิษย์ทุกคน

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่

 

หนูรู้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ครูเหนื่อยแค่ไหน

วันนี้..สิ่งเล็กน้อยที่หนูจะตอบแทนครูได้

คือ คำสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีของสังคม

จะนำความรู้ที่มีช่วยเหลือผู้อื่น

 

หนูไม่มีของมีค่าใดๆมอบให้ครู

แต่มีสองมือที่พนมอยู่ตรงหน้า

ขอกราบครูด้วยใจ

ขอให้ครูมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

 

-หนูรักคุณครู-

แบลรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2551

12 Jan

โต๊ะลงชื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ด.ญ.ธนัชญา อุปัติศฤงค์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจ.ภูเก็ต ประจำปี2551 จากนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ครูตุ๊ก-น้องบิ้ว-แบล-แบม

บรรยากาศซุ้มต่างๆในงานวันเด็กแห่งชาติที่ศาลากลาง จ.ภูเก็ต

ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

2 Jan
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรไทยอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก
ทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระราชชนนีฯในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาราษฎร์
บัดนี้ พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างที่สุดของประชาชนชาวไทย
แต่พระองค์จะยังคงสถิตย์อยู่ในใจปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน
 

สมเด็จพระพี่นาง                   ทรงตามอย่างพระชนนี

เสด็จเยือนทุกถิ่นที่                บารมีคุ้มครองชน

ทรงงาน พอ.สว.                มิย่นย่อทุกแห่งหน

ช่วยพสกพ้นทุกข์ทน              ดุจดั่งฝนชโลมใจ

โอลิมปิกวิชาการ                 สร้างผลงานด้วยเด็กไทย

ทรงวางรากฐานให้                 ปัญญาไทยได้เชิดชู

ทรงงานการศึกษา                 การกีฬาก็เฟื่องฟู

วรรณกรรมเสริมความรู้             ทรงอุ้มชูการดนตรี

พระกรุณาช่างมากล้น             เผื่อแผ่ชนทั่วธานี

ทวยราษฎร์ต่างสดุดี               พระพี่นางก้องเกียรติไกล

บัดนี้ไม่มีแล้ว                       องค์ดวงแก้วของชาวไทย

ธ สถิตย์ ณ ฟ้าไกล               สวรรคาลัยเจิดจำรูญ

เดือนดินฟ้ามืดดับ                  ทุกสิ่งสรรพเศร้าอาดูร

แสงหนึ่งลาลับสูญ               ขอเทิดทูนนามกัลยาฯ

 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าฯพระพุทธเจ้า ด.ญ.ธัญนุช-ด.ญ.ธนัชญา อุปัติศฤงค์ และครอบครัว