ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

2 Jan
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรไทยอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก
ทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระราชชนนีฯในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาราษฎร์
บัดนี้ พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างที่สุดของประชาชนชาวไทย
แต่พระองค์จะยังคงสถิตย์อยู่ในใจปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน
 

สมเด็จพระพี่นาง                   ทรงตามอย่างพระชนนี

เสด็จเยือนทุกถิ่นที่                บารมีคุ้มครองชน

ทรงงาน พอ.สว.                มิย่นย่อทุกแห่งหน

ช่วยพสกพ้นทุกข์ทน              ดุจดั่งฝนชโลมใจ

โอลิมปิกวิชาการ                 สร้างผลงานด้วยเด็กไทย

ทรงวางรากฐานให้                 ปัญญาไทยได้เชิดชู

ทรงงานการศึกษา                 การกีฬาก็เฟื่องฟู

วรรณกรรมเสริมความรู้             ทรงอุ้มชูการดนตรี

พระกรุณาช่างมากล้น             เผื่อแผ่ชนทั่วธานี

ทวยราษฎร์ต่างสดุดี               พระพี่นางก้องเกียรติไกล

บัดนี้ไม่มีแล้ว                       องค์ดวงแก้วของชาวไทย

ธ สถิตย์ ณ ฟ้าไกล               สวรรคาลัยเจิดจำรูญ

เดือนดินฟ้ามืดดับ                  ทุกสิ่งสรรพเศร้าอาดูร

แสงหนึ่งลาลับสูญ               ขอเทิดทูนนามกัลยาฯ

 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าฯพระพุทธเจ้า ด.ญ.ธัญนุช-ด.ญ.ธนัชญา อุปัติศฤงค์ และครอบครัว
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: