กราบครูผู้เสียสละ

16 Jan
 

(ภาพประกอบ: มาลัยกรแก้ว)

 

ใครคือครู  โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่ที่สอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
มีดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่
สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

เนื่องใน "วันครู" หนูขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน

ที่เสียสละแรงกายแรงใจ อบรมสั่งสอน

ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ศิษย์ทุกคน

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่

 

หนูรู้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ครูเหนื่อยแค่ไหน

วันนี้..สิ่งเล็กน้อยที่หนูจะตอบแทนครูได้

คือ คำสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีของสังคม

จะนำความรู้ที่มีช่วยเหลือผู้อื่น

 

หนูไม่มีของมีค่าใดๆมอบให้ครู

แต่มีสองมือที่พนมอยู่ตรงหน้า

ขอกราบครูด้วยใจ

ขอให้ครูมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

 

-หนูรักคุณครู-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: