กรีฑาดาวรุ่งมุ่ง Youth Olympic 2008(รอบคัดเลือกภาคใต้)

13 Nov

รายชื่อนักกรีฑาภูเก็ตที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกรีฑาดาวรุ่งมุ่ง Youth Olympic 2008
ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์-รังสิต จ.ปทุมธานี
ในวันที่ 6-8 มกราคม 2552

รุ่น 15 ปี หญิง

 1. ด.ญ.พัตราภรณ์ เพิ่มพูนไพศาล               วิ่ง 60 เมตร/ วิ่งผลัด 4×100 เมตร/ วิ่งผลัด 4×300 เมตร
 2. ด.ญ.ธัญนุช      อุปัติศฤงค์                     วิ่ง 300 เมตร/ วิ่ง 600 เมตร/ วิ่งผลัด 4×300 เมตร
 3. ด.ญ.ธนัชญา     อุปัติศฤงค์                    วิ่ง 300 เมตร/ วิ่ง 600 เมตร/ วิ่งผลัด 4×100 เมตร/ วิ่งผลัด 4×300 เมตร
 4. ด.ญ.ศรัญญา     พูลช่วย                        วิ่งผลัด 4×100 เมตร/ วิ่งผลัด 4×300 เมตร
 5. ด.ญ.นฤมล       วรเนตร                         วิ่งผลัด 4×100 เมตร (สำรอง)
 6. ด.ญ.พวงแก้ว     แพใหญ่                        วิ่งผลัด 4×300 เมตร (สำรอง)
 7. ด.ญ.ทิพยสุดา    เพชรรักษ์                     วิ่งผลัด 4×100 เมตร (สำรอง)
 8. ด.ญ.เทพศรีบุตร  เสงี่ยม                         วิ่งผลัด 4×300 เมตร (สำรอง)

รุ่น 15 ปี ชาย

 1. ด.ช. สิรภพ        บัวจันทร์                       วิ่ง 60 เมตร/ วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 2. ด.ช.ศรายุทธ      กุลพันธ์                        วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 3. ด.ช.ภานุ           บุญจันทร์                      วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 4. ด.ช.อติชาต       เทพณรงค์                     วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 5. ด.ช.กฤษณ        เลิศฤทธิ์วิมานแมน          วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 6. ด.ช.พรเทพ        นวลไทย                       วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 7. ด.ช.กฤษณะ       ประทุมมา                     กระโดดสูง

รุ่น 18 ปี หญิง

 1. นางสาวจันจิรา    พุทธศรี                        กระโดดสูง

รุ่น 18 ปี ชาย

 1. นายคันธสิทธิ์      ตันติปุษปรรฆ์                วิ่ง 100 เมตร/ วิ่งผลัด 4×100 เมตร
 2. นายสาธิต          ปานนิล                        วิ่งผลัด 4x 100 เมตร
 3. นายสันติสุข        ทั่งกลาง                       วิ่งผลัด 4x 100 เมตร
 4. นายเอกชัย         ทองขจร                       วิ่งผลัด 4x 100 เมตร
 5. นายจักรกริช        อัฐพร                          วิ่งผลัด 4x 100 เมตร (สำรอง)
 6. นายพรเทพ         ณ นคร                         วิ่งผลัด 4x 100 เมตร (สำรอง)
 7. นายโอฬาร         ลีลาศิลปศาสตร์              วิ่ง 1,500 เมตร/ วิ่ง 5,000 เมตร
 8. นายพรศักดิ์        โอพั่ง                            วิ่ง 5,000 เมตร
 9. นายประเสริฐ       เดชแก้ว                         กระโดดสูง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: