สรุปเหรียญกรีฑาจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 คัดเลือกภาค4 “เมืองคนดีเกมส์2008”

22 Nov
ทีมกรีฑา จ.ภูเก็ต คว้า 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3 เหรียญทอง

 1. นายศุุภภิญญา     เทียนทองคำ     กระโดดไกล          สถิติ 6.62        เมตร
 2. นายณัฐพล         ทองศรีสุข        ขว้างค้อน             สถิติ 46.09      เมตร
 3. นางสาวจันจิรา    พุทธศรี            กระโดดสูง            สถิติ 1.60        เมตร

7 เหรียญเงิน

 1. นายศุุภภิญญา     เทียนทองคำ     เขย่งก้าวกระโดด     สถิติ 14.23      เมตร
 2. นายประเสริฐ       เดชแก้ว           กระโดดสูง             สถิติ 1.90        เมตร
 3. นายคันธสิทธิ์      ตันติปุษปรรฆ์    วิ่ง 100 เมตร          สถิติ 10.83      วินาที
 4. นายเอกชัย         ทองขจร           วิ่ง 400 เมตร          สถิติ 50.65      เมตร
 5. นายพรศักดิ์        โอพั่ง               วิ่ง 5,000 เมตร       สถิติ 16.56.40 นาที
 6. นางสาวเรวดี       ศรีวารินทร์        ขว้างค้อน              สถิติ 30.57      เมตร
 7. นางสาวประภาพร ยินดี                เขย่งก้าวกระโดด     สถิติ 11.38      เมตร

2 เหรียญทองแดง

 1. นายคันธสิทธิ์      ตันติปุษปรรฆ์    วิ่ง 200 เมตร          สถิติ 22.70      วินาที
 2. 4×100 เมตรชาย                                                  สถิติ 42.41      วินาที

(สาธิต ปานนิล/ คันธสิทธิ์ ตันติปุษปรรฆ์/ สันติสุข ทั่งกลาง/ เอกชัย ทองขจร)
(สำรอง: พรเทพ ณ นคร/ จักรกริช อัฐพร)

ขอส่งกำลังใจให้ทีมกรีฑาภูเก็ตและนักกีฬา จ.ภูเก็ตทุกคนคว้าชัยชนะกลับมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จ.กาญจนบุรี ในเดือนมีนาคม 2552 นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: