Archive | October, 2009

อิ่มเจ อิ่มบุญ

23 Oct

มุมมองทางด้านโภชนาการของการกินเจ (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้)

1.      
กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
โดยหมวดโปรตีนได้จากถั่วเมล็ดแห้งรับประทานควบคู่กับข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ
จะได้โปรตีนจากพืชทัดเทียมเนื้อสัตว์

2.      
รับประทานผักหลากหลายชนิดให้ครบ 5 สี
ไม่ควรรับประทานผักอย่างเดียวซ้ำๆเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

3.      
รับประทานถั่วเปลือกแข็งทุกประเภท
พืชที่เป็นหัวในดิน เช่น เผือก มัน กลอย ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก
ควรรับประทานถั่วทั้ง 5 สีเป็นประจำ ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเขียว
ถั่วเหลืองและถั่วขาว เพราะในถั่วมีโปรตีนคล้ายกับเนื้อสัตว์แต่แตกต่างตรงที่ในถั่วจะไม่มีโคเลสเตอรอลซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

4.      
ในอาหารคนกินเจควรใช้งาขาวและงาดำปรุงผสมด้วยเสมอเพราะในเมล็ดงามีกรดไขมันไลโนเลอิค
(Linoleic Acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้

5.      
คนกินเจควรดื่มน้ำผลไม้สดๆตามธรรมชาติ เช่น
น้ำส้ม น้ำมะเขือเทศ น้ำมะพร้าว น้ำอ้อย น้ำสับปะรด น้ำใบบัวบกฯลฯ
และควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 8 แก้วเป็นประจำ

ข้อควรปฏิบัติในประเพณีถือศีลกินผัก (ข้อมูลจากศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
จ.ภูเก็ต)

1.      
ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

2.      
ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด

3.      
ห้ามลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตน

4.      
ห้ามทำร้ายร่างกาย/ จิตใจผู้อื่นตลอดจนการกระทำที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

5.      
ห้ามกล่าวคำเท็จ คำหยาบโลน คำด่า

6.      
ห้ามสัมผัสตลอดจนห้ามกล่าววาจาในทำนองชู้สาวกับเพศตรงข้าม

7.      
ห้ามดื่มสุรายาดอง ไม่เสพของมึนเมาทุกชนิด

8.      
ห้ามมั่วสุมการพนัน

9.      
ห้ามประดับกายด้วยของใดๆ
(ของประดับกายที่ทำด้วยโลหะและหนังสัตว์ล้วนเป็นของต้องห้าม)

10.  
  ห้ามใช้ภาชนะสิ่งของเครื่องใช้
ตลอดจนการร่วมรับประทานอาหารกับผู้ไม่ถือศีลกินผัก

Advertisements