ชมโบสถ์ฝรั่งที่บางนกแขวก

28 Jan
โบสถ์ฝรั่งรูปทรงศิลปะแบบโกธิคของฝรั่งเศสตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ในตำบลบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม อายุอานามกว่า160ปี (สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2390) เป็นที่เลื่องลือว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย ฉันกำลังพูดถึง อาสนวิหารพระแม่บังเกิด (The Church of the Holy Virgin Mary) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า โบสถ์ฝรั่ง หรือ โบสถ์บางนกแขวก ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนิกชนนิกายคาทอลิก


อาสนวิหารพระแม่บังเกิด

ตัววิหารก่ออิฐฉาบปูนน้ำอ้อย เป็นปูนตำผสมน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำตามกรรมวิธีการก่อสร้างในสมัยนั้น เพียงแค่ยืนอยู่ใต้ร่มเงาของตัวอาคารก็รู้สึกได้ถึงความสงบเย็น เมื่อก้าวเข้าไปภายใน เราทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจกับความงดงามอลังการของวิหารแห่งนี้ ช่องแสงทุกบานกรุด้วยงานกระจกสี(สเตนกลาส/ Stained Glass)จากฝรั่งเศสซึ่งมีลวดลายวิจิตรบรรจงรวมทั้งภาพประติมากรรมนูนต่ำและรูปปั้นนักบุญต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางมารีพรหมจารีย์ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล พระนางมารีทรงเป็นสตรีชาวยิวในสมัยศตวรรษที่1และทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงดำเนินชีวิตด้วยคำแนะนำจากพระผู้เป็นเจ้าและทรงทำตามพระประสงค์ของพระองค์


ภายในวิหารได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา


งานกระจกสี (Stained Glass) ตรงช่องแสงของวิหาร

สถานที่สักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสุขสงบทางใจเฉกเช่นเดียวกัน ศาสนสถานต่างๆทั่วโลกเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่ามนุษย์ดำรงชีพอยู่ด้วยศรัทธามาทุกยุคทุกสมัย แต่นอกเหนือจากพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในการสร้างศาสนสถานให้วิจิตรงดงาม คือ การสร้างจิตใจให้งดงาม ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดี พวกเราทั้งหลายพึงสังวรณ์ว่า พลังศรัทธาในการสร้างศาสนสถานที่งดงามข้ามกาลเวลา เป็นตัวแทนของพลังแห่งความดีที่จะโดดเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงชั่วนิรันดร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: