กราบสักการะพระปิดทวารทั้ง9ที่วัดเนรัญชราราม

31 Jan
จากชายหาดชะอำที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและรถรา ไม่นานนักเราก็มาถึงวัดเนรัญชรารามซึ่งตั้งอยู่ตรงริมทะเลทางด้านเหนือของหมู่บ้านปากคลองชะอำ วัดแห่งนี้สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่6 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชาได้ประทานนามว่า "เนรัญชราราม" โดยตั้งชื่อให้สอดคล้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระตำหนักประทับแรมรัชกาลที่6 ในชะอำ "เนรัญชรา"เป็นชื่อแม่น้ำในตำนานพระพุทธประวัติ กล่าวว่าพระมหาบุรุษทรงอธิษฐานลอยถาดทองข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์ลงสู่แม่น้ำเนรัญชราก่อนตรัสรู้ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้แล้วได้ไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

หลวงพ่อสงวนเป็นผู้จัดสร้างพระพุทธรูปปิดทวารทั้ง9 หรือพระมหาอุดในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากเห็นว่าวัดมีบริเวณกว้างขวาง มีต้นไม้ร่มรื่น บรรยากาศเงียบสงบอยู่ติดกับชายทะเล ควรจัดพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและควรมีสิ่งที่ประชาชนจะได้สักการะและเป็นปริศนาธรรม

พระพุทธรูปปิดทวารทั้ง9 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวขนาดกว้าง7ศอกสูง7ศอกอยู่บริเวณลานกลางแจ้งหน้าวัด นั่งขัดสมาธิปิดทวารทั้ง9 คือ เอามือทั้งสองข้างปิดหน้าประกอบด้วยปิดตาสอง รูจมูกสอง ปากหนึ่ง มืออีกสองข้างปิดหูทั้งสองข้างและมืออีกสองข้างปิดทวารทั้งสอง คือ ทวารหนักและทวารเบา อันเป็นปริศนาธรรมหมายถึงการปิดช่องผัสสะทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไม่ให้เกิดกิเลส

พระพุทธรูปปิดทวารทั้ง9

หลังจากที่ได้กราบสักการะองค์พระปิดทวารทั้ง9แล้ว ฉันถอยออกมายืนอยู่ใต้ร่มไม้พิจารณาค้นหาถึงปริศนาธรรมอื่นๆ องค์พระพุทธรูปใช้สีขาวเพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราตัดแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเรา กายใจก็จะสะอาด ฉันยังนึกต่อไปถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นดังคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสสอนสังฆสาวกว่า "พระธรรมวินัยทั้งหมดเป็นตัวแทนพระศาสดา" (พระไตรปิฎกซึ่งจัดพิมพ์โดยมหามกุฎราชวิทยาลัย ชุด91เล่ม ปรากฏอยู่ในเล่มที่ 13 หน้า 320 บรรทัดที่ 20) การที่พระพุทธรูปปิดหน้าก็เหมือนจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นกับอริยสงฆ์องค์หนึ่งองค์ใดแต่ให้ยึดถือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อชำระกายใจให้สะอาด สว่างและสงบ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ พระอุโบสถทรงอินเดีย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อทองซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก และศาลาจตุรมุขที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาททองเหลืองและรูปหล่อพระครูสุนทรวิโรจน์ (สงวน ชาคโร) ผู้เป็นเจ้าอาวาสยาวนานถึง 52 ปีและมีคุณูปการกับวัดเนรัญชรารามและชาวท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง

พุทธศาสนิกชนที่มาเยือนวัดเนรัญชรารามอาจจะละกิเลสลงได้ชั่วครู่เมื่อได้เห็นปริศนาธรรมจากองค์พระพุทธรูปปิดทวารทั้ง 9 แต่จะมีสักกี่คนที่จะน้อมนำธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติจริงจังมิใช่เพื่อการหลุดพ้นเฉกเช่นอริยสงฆ์ทั้งหลายแต่อย่างน้อยเพื่อลดอัตตาตัวเองลง เพื่อสังคมที่อุดมธรรมซึ่งจะนำความสงบสุขมายังส่วนรวมโดยถ้วนหน้ากัน

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.khroouam.com/story/31.htm

***อ่านเรื่องราว บันทึกกลางสายลมหนาว เล่าเรื่องเมืองเพชรบุรี (คลิ้กจากหัวข้อด้านล่าง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: