อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

4 Mar
หลังจากเดินชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันกันจนเต็มอิ่มแล้ว พวกเราก็แวะมาที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ (48 พรรษา) ในปี 2546 และเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณและที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทยและชาวโลก

ด้วยเนื้อที่อันกว้างใหญ่ถึง 8,000 ไร่ อุทยานนานาชาติสิรินธรจึงมีพื้นที่จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกออกแบบให้เป็นสถานีพลังงานถึง 8 แห่ง มีทั้งส่วนนิทรรศการ หุ่นจำลอง แบบจำลอง นอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อสิ่งพิมพ์ ห้องประชุมขนาดเล็กจุได้ 30-40 ที่นั่ง และห้องประชุมขนาดใหญ่จุได้ 200-300 ที่นั่ง รวมทั้งร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารส่วนหนึ่งมาจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) กำลังผลิต 45 กิโลวัตต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส่วนหน้าของอาคารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

นอกจากนี้ยังมีค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบริการบ้านพักเป็นหลังสำหรับกลุ่มเล็กไปจนถึงหมู่คณะ มีลานกางเต้นท์รองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 100 คนและอาคารเอนกประสงค์ใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารรองรับผู้ใช้บริการได้ครั้งละ 50-60 คน รวมทั้งลานกลางแจ้งมีที่นั่งโอบโค้งแบบขั้นบันไดปูด้วยหญ้า รองรับผู้ใช้บริการ 200-300 คนเหมาะสำหรับทำกิจกรรมภาคกลางคืน


ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของอุทยานนานาชาติสิรินธรแห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ภายในค่ายมีบริการบ้านพัก ลานกางเต้นท์ และห้องประชุมสำหรับ 60-80 คน กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รวมถึงโรงเรียนอื่นๆที่ สสวท.จัดฝึกอบรม

ห้องเรียนธรรมชาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ ทั้งป่าชายเลนซึ่งมีเส้นทางสะพานไม้ทอดยาวให้เดินชมและศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน อีกทั้งยังมีป่าชายหาดและป่าเบญจพรรณรวมถึงกิจกรรมการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน กิจกรรมดูนกและอีกนานาสารพันซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่รวมทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยให้หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและร่วมไม้ร่วมมือจากเรามุกคนในการดูแลรักษาโลกใบใหญ่ใบนี้ให้เป็นสวรรค์สีเขียวของชาวโลกทั้งมวลตราบนานเท่านาน


สถานที่ตั้ง:         เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เวลาเปิดทำการ:  09.00-17.00 น. (เก็บค่าเข้าชมคนละ 30 บาท)

เบอร์โทรศัพท์:    032 508 352, 032 508 396
เบอร์แฟกซ์:       032 508 411, 032 508 397

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sirindhornpark.or.th

***อ่านเรื่องราว บันทึกกลางสายลมหนาว เล่าเรื่องเมืองเพชรบุรี (คลิ้กจากหัวข้อด้านล่าง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: