Archive | Album RSS feed for this section

Yue Liang Dai Biao Wo De Xin

29 Oct

     

月亮代表我的心

 

你问我爱你有多深

我爱你有几分

我的情也真

我的爱也真

月亮代表我的心

 

你问我爱你有多深

我爱你有几分

我的情不移

我的爱不变

月亮代表我的心

 

轻轻的一个吻

已经打动我的心

深深的一段情

教我思念到如今

你问我爱你有多深
我爱你有几分

你去想一想

你去看一看

月亮代表我的心

你去想一想
你去看一看

月亮代表我的心 – – – 你去

 

Yue Liang Dai Biao Wo De Xin

 

ni wen wo ai ni you duo shen

wo ai ni you ji fen

wo de qing ye zhen

wo de ai ye zhen

yue liang dai biao wo de xin

 

ni wen wo ai ni you duo shen

wo ai ni you ji fen

wo de qing bu yi

wo de ai bu bian

yue liang dai biao wo de xin

 

qing qing de yi ge wen

yi jin da dong wo de xin

shen shen de yi duan qing

jiao wo si nian dao ru jin

 

ni wen wo ai ni you duo shen
wo ai ni you ji fen

ni qu xiang yi xiang

ni qu kan yi kan

yue liang dai biao wo de xin

 

เย่ว์ เลี่ยง ต้าย เปี๋ยว หว่อ เตอ ซิน

 

หนี่ เวิ่น หว่อ อ้าย หนี โหย่ว ตัว เซิ

หว่อ อ้าย หนี โหยว จี่ เฟิน

หว่อ เตอ ฉิง เหย่ เจิน

หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เจิน

เย่ว์เลี่ยง ต้ายเปี๋ยว หว่อ เตอ ซิน

 

หนี่ เวิ่น หว่อ อ้าย หนี โหย่ว ตัว เซิ

หว่อ อ้าย หนี โหยว จี่ เฟิน

หว่อ เตอ ฉิง ปู้ อี๋

หว่อ เตอ อ้าย ปู้ เปี้ยน

เย่ว์เลี่ยง ต้ายเปี๋ยว หว่อ เตอ ซิน

 

ชิงชิง เตอ อี๋ เก้อ เหวิ่น

อี่จิง ต่าต้ง หว่อ เตอ ซิน

ซิน เซิน เตอ อี๋ ต้วน ฉิง

เจี้ยว หว่อ ซือ เนี่ยน ต้าว หลู จิน

 

หนี่ เวิ่น หว่อ อ้าย หนี โหย่ว ตัว เซิ

หว่อ อ้าย หนี โหยว จี่ เฟิน

หนี่ ชวี่ เสี่ยง อี้ เสี่ยง

หนี่ ชวี่ ค่าน อี้ ค่าน

เย่ว์เลี่ยง ต้ายเปี๋ยว หว่อ เตอ ซิน

 

หนี่ ชวี่ เสี่ยง อี้ เสี่ยง

หนี่ ชวี่ ค่าน อี้ ค่าน

เย่ว์เลี่ยง ต้ายเปี๋ยว หว่อ เตอ ซิน

 

พระจันทร์แทนใจฉัน

(แปลโดย…The 3 Musketeers)

 

เธอถามฉันว่าความรักที่มีต่อเธอลึกซึ้งมากเพียงใด

ฉันรักเธอมากเท่าไหร่

ความรู้สึกของฉันจริงแท้

ความรักของฉันก็จริงแท้

พระจันทร์แทนใจของฉัน

 

เธอถามฉันว่าความรักที่มีต่อเธอลึกซึ้งมากเพียงใด

ฉันรักเธอมากเท่าไหร่

จริงๆแล้ว ความรู้สึกของฉันไม่เปลี่ยนแปลง

จริงๆความรักของฉันไม่เปลี่ยนแปร

พระจันทร์แทนใจของฉัน

 

จุมพิตเบาๆเพียงครั้งเดียว

ทำให้ใจฉันหวั่นไหว

 ความรู้สึกลึกซึ้งช่วงนั้น

ทำให้ฉันจดจำจนบัดนี้

 

เธอถามฉันว่าความรักที่มีต่อเธอลึกซึ้งมากเพียงใด

ฉันรักเธอมากเท่าไหร่

เธอลองคิดดูเอง

เธอลองมองดูเอง

พระจันทร์แทนใจของฉัน

 

Advertisements

My Little Slide Show

26 Oct